Skip to main content

Osoby sprawujące funkcję

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Jutrzenka” w Zgorzelcu
Anna Czerwińska

Nr tel. 75-649-16-31
Przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 9-11.
Przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców codziennie w godzinach od 7-15.

Kierownik Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego
Małgorzata Łazorczyk

Nr tel. 727-797-455

Główna Księgowa
Agnieszka Bil

Nr tel. 75 649 16 32

Administrator, osoba do kontaktu w sprawach zamówień publicznych
Ewelina Bartkowiak

Nr tel. 75 649 16 33

Samodzielny referent do spraw sekretariatu
Natalia Nowacka

Nr tel. 75 649 16 30

Samodzielny referent do spraw kadr
Dorota Janulewicz – Romel

Nr tel. 75 649 16 32